Woningbouw

Particuliere woningbouwprojecten

Woningbouw voeren wij voornamelijk uit in opdracht van particulieren. Het gaat hier in de meeste gevallen om vrijstaande, traditioneel gebouwde woningen. Bij de uitvoering van deze woningbouwprojecten zijn de opdrachtgever en architect altijd nauw betrokken.

Werkwijze woningbouw

Als wij de opdracht voor de bouw van een nieuwe woning hebben gekregen, worden de voorbereidingen in gang gezet. Dit gebeurt door de werkvoorbereider in samenwerking met de uitvoerder. Door de korte lijnen binnen onze organisatie kunnen wij slagvaardig werken. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden en de kwaliteit hoog.

Wilt u meer weten over onze woningbouwprojecten? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor diverse projecten, verwijzen wij u naar de projectenpagina.

Woningbouw
woningbouw - vacatures